O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Závod služebních psů

Dne 18.5 2019 se konal 21. ročník kynologické soutěže o pohár „Kristýny“ , kterou pořádal SKS Tart  Liberec,  společně s  Vojenským útvarem Grabštejn . Tohoto prestižního závodu se zúčastnili psovodi vězeňské služby , armády České republiky , Policie České republiky , ostraha letiště Ruzyně , městských  policií a členové SKS Tart . Závod se skládal ze cviků poslušnosti , vyhledání pachatele v terénu , zadržení nebezpečného pachatele při útěku a ochrany psovoda na veřejnosti.  Za Městskou policii Ústí na Labem se zúčastnila strážnice Petra Adamcová se služebním psem Maxem . Ta celkově skončila z dvaceti závodníku na 2.místě. Naší zástupkyni se dařilo i v závodě smíšených družstev, které bylo složeno ze zástupce Městské policie Ústí nad Labem a psovoda Vězeňské služby Jiřice. Tato dvojice obsadila též druhé místo.  Uznání naší strážnici se dostalo i od primátora města Petra Nedvědického. „Oceňuji skvělé výsledky psovoda i psa. Vím, že je to  velmi náročná a zdlouhavá práce, ale výsledky se dostavily. Jsem na naše zástupce v této soutěži velmi hrdý,“ uvedl primátor Petr Nedvědický. Zvířeti se musí člověk věnovat neustále. Než se naučí všechny dovednosti, jako jsou například   pachové práce, cviky poslušnosti, nebo  obranné práce, uplyne mnoho času a výsledek bývá někdy nejistý.  Nicméně aby se mohl stát služebním psem městské policie, musel nejprve projít každodenním základním výcvikem jak v denní, tak i noční době. Následně je třeba úspěšně absolvovat  osvědčení k použití u obecní policie. Až poté může být pes zařazen do běžné praxe.  Toto přezkoušení však psovod se služebním psem musí každé dva roky opakovat. Služebního psa nepotkáváme se strážníkem jen  v odlehlých oblastech, parcích nebo při kontrolách chatových kolonií, ale často je k vidění při dětských akcích v rámci prevence kriminality, kde se stává pro své dovednosti vyhledávanou atrakcí. Ne nadarmo se říká, že dobře vycvičený pes zastane práci dvou strážníků. Tomuto rčení dáváme za pravdu, protože Max je toho důkazem.
Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: