O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail: mp@mag-ul.cz

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Obecně závazné vyhlášky z oblasti veřejného pořádku

č. 1/2010 (vyvěšena 18.6.2010, účinná 3.7.2010)

O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
(ruší OZV č. 2/2007)

č. 4/2008 (vyvěšena 19.12.2008, účinná 1.1.2009)

K zajištění čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (vyhláška o čistotě a zeleni)

č. 3/2007 (vyvěšena 20.9.2007, účinná 3.10.2007)

Kterou se mění OZV č. 5/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
(mění OZV 4/2009)

č. 5/2005 (vyvěšena 1.7.2005, účinná 1.7.2005)

O pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích ve městě Ústí nad Labem
(mění OZV č. 3/2007)

č. 4/2005 (vyvěšena 7.7.2005, účinná 22.7.2005)

Požární řád a podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní více osob 

Přehled vyhlášek Statutárního města Ústí nad Labem zde.

Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: