O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail: mp@mag-ul.cz

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Výběrové řízení na pozici APK.

Městská policie

ÚSTÍ NAD LABEM

 

Oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa:

 

Asistent prevence kriminality (APK)

v rámci projektu: Asistent prevence kriminality – 2024

Datum: 19. 12. 2023

Čas: 13:00 hodin

MÍSTO: Učebna Dopravního hřiště Městské policie Ústí nad Labem.

FORMA:

a)         Písemná – motivační dotazník

b)         Ústní pohovor

 

Uchazeč o práci APK musí splňovat kritéria stanovená MV ČR.

(Uchazeči, kteří si řádně podali přihlášku se životopisem, byli s kritérii seznámeni)

 

Počet volných pracovních míst: 4

Předpokládaný termín nástupu: leden, únor 2024

Místo výkonu práce: Ústí nad Labem

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

 

INFORMACE: telefonní číslo 475 500 854                

 

V Ústí nad Labem 7.12 2023

Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: