O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Strategie prevence kriminality města Ústí nad Labem

Platnost dokumentu Strategie prevence kriminality města Ústí nad Labem byla usnesením Rady města Ústí nad Labem prodloužena o dva roky (do konce roku 2022) a to v návaznosti prodloužení platnosti Strategie prevence kriminality České republiky a Ústeckého kraje z důvodu koronavirové krize.


Strategie prevence kriminality města Ústí nad Labem na období 2016 – 2020.
Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: