O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Prevence a dopravní výchova

Prezentace Služby prevence kriminality a dopravní výchovy MP Ústí nad Labem 

(soubor ke stažení, velikost 8MB)

Služba prevence kriminality a dopravní výchovy MP Ústí nad Labem

Velitel: František Koutný

adresa: DDH Zámecký park
Krásné Březno
Ústí nad Labem
tel.: 475 500 854
e-mail: Frantisek.Koutny@mag-ul.cz
MP.Prevence@mag-ul.cz

 

Oddělení dopravní výchovy

· plní důležité úkoly při poskytování poradenské činnosti jak se zachovat, když se občan stane obětí nezákonné činnosti a jak tomuto riziku předcházet
· zajišťuje a provádí dopravní výchovu (teorie+praxe) pro děti základních škol a mateřských školek a to ve svém vlastním zařízení, kde má k dispozici správní budovu, dopravní a sportovní hřiště
· soutěže
· besedy
· každý rok v letních měsících pro děti týdenní pobyt na dětském táboře
· semináře pro děti se zaměřením na:
· porušování občanského soužití
· týrání dětí a starších lidí
· násilí mezi dětmi
· rasismus
· xenofobii
· drogovou oblast

Oblasti působení:

· DONA (domácí násilí)
· Probační a mediáční služba
· Komunitní centrum
· Senioři
· Handicapovaní občané
· Mateřské školy
· Základní školy
· Praktické školy

Dopravní výchova

· Teoretická výuka
- Základy silničního provozu
· Praktická část
- Jízda na kole, koloběžce, chodec na DDH
· Soutěže
· - Malý cyklista
- Výtvarná soutěž
· ZŠ (I. a II. stupeň)
- školní kola dopravní soutěže
- okresní kolo - Dopravní soutěž mladých cyklistů
- krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

Prevence kriminality

· Výuka právního vědomí (MŠ, ZŠ)
· Domácí úrazovost (MŠ, ZŠ)
· Domácí násilí
· Probační a mediační služba
· Senioři a handicapovaní občané
· Komunitní centrum (dětské dny, kroužky, soutěže)

Formy prezentace

· Přednášková činnost
· Besedy
· Sebeobrana, psovodi, výzbroj, výstroj, ukázky techniky (doprovodný program)
· Soutěže
· Branný závod
· Soutěž o nejzdatnějšího žáka
· Výtvarné soutěže
· Pobytové tábory
· Den dětí

Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: