O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail: mp@mag-ul.cz

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Působnost okrsků

Působnost útvarů městské policie

 

1. Okrsek

Územní obvod 1. Okrsku se rozkládá na území města Ústí nad Labem o rozloze 3 770 ha (5% zastavěná plocha) s 33 814 obyvateli. Skládá se z následujících městských částí :

Božtěšice, Bukov, Habrovice, Hostovice, Klíše, Skorotice, Strážky, Centrum, Vaňov, Všebořice, Dělouš, Tuchomyšl a Předlice.

Na území obvodu se nachází hlavní sídla státní správy a územní samosprávy, řada městských sadů a parků, městské lázně, plavecký bazén, hokejový a fotbalový stadion, historické objekty městské divadlo, kostely Sv.Vojtěcha, Apoštola Pavla a Nanebevzetí Panny Marie. Strážníci plní úkoly při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti osob a majetku. Strážníci zaměřují kontrolu zejména na veřejná prostranství, parkovací plochy pro automobily a dopravní situaci. Mezi nejvíce případů porušování zákonů patří znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu, drobné krádeže, majetkové přestupky, porušování dopravních předpisů a případy spojené s drogovou problematikou. Hlídková činnost je zajišťována pěšími a cyklistickými hlídkami.

2. Okrsek

Územní obvod 2.Okrsku se rozkládá na území města Ústí nad Labem o rozloze 1 067,48 ha (7% zastavěná plocha) s 25 472 obyvateli. Skládá se z následujících městských částí :

Krásné Březno, Neštěmice a Mojžíř.Na území se nachází zoologická zahrada (založena roku 1894), zámecký park, kostely Sv.Juda a Tadeáše a Sv.Floriana, pivovar a přírodní památky Mariánská skála. Celým obvodem prochází hlavní dopravní a železniční magistrála Praha-Děčín. Strážníci plní úkoly při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti osob a majetku. Kontrolu zaměřují zejména na sídlištní problematiku a na oblasti chatových a zahrádkářských kolonií. Mezi nejvíce případů porušování zákonů patří rušení nočního klidu, drobné krádeže, požívání alkoholu na veřejnosti, výtržnosti a narušování občanského soužití. Hlídková činnost je zajišťována pěšími a cyklistickými hlídkami.

3. Okrsek

Územní obvod 3.Okrsku se rozkládá na území města Ústí nad Labem o rozloze 3 029,32 ha (3% zastavěná plocha, 4% vodní plochy, 48% lesy) s 13 494 obyvateli. Skládá se z následujících městských částí :

Střekov, Brná, Olšinky, Olešnice, Sebuzín, Církvice, Kojetice, Nová Ves a Svádov.

Na území se nachází cyklistická stezka podél řeky Labe, vodní zdymadla, moderní koupaliště využívající termální prameny a dominantou území je středověký hrad Střekov. Celé území je s městem Ústí nad Labem spojeno Mariánským mostem, mostem Dr.E.Beneše (pro chodce a automobily) a mostem pro chodce a železniční dopravu.  MP plní úkoly při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti osob a majetku. Strážníci zaměřují kontrolu na cyklistickou stezku, chatové a zahrádkářské kolonie a v letních měsících na místa, spojená s turistickým ruchem. Mezi nejvíce případů porušování zákonů patří rušení nočního klidu, zakládání nepovolených skládek odpadu, drobné krádeže a dopravní přestupky. Hlídková činnost je zajišťována pěšími a cyklistickými hlídkami.

4. Okrsek

Územní obvod 4.Okrsku který se rozkládá na území města Ústí nad Labem o rozloze 490 ha (33% zastavěná plocha) s 22 062 obyvateli. Skládá se z následujících městských částí :

Stříbrníky, Severní Terasa, Dobětice a Kočkov.

Mezi významné objekty patří Masarykova nemocnice, Erbenova vyhlídka, rozsáhlá část Mariánské skály a hydrometeorologický ústav. Strážníci plní úkoly při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti osob a majetku a svoji kontrolu zaměřují zejména na sídlištní problematiku (krádeže, autovraky) a na oblasti chatových a zahrádkářských kolonií. Mezi nejvíce případů porušování zákonů patří znečišťování veřejných prostranství, rušení nočního klidu a narušování občanského soužití. Hlídková činnost je zajišťována pěšími hlídkami.


Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: