O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail: mp@mag-ul.cz

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Struktura a činnost MP

Okrsek 1

Skládá se z městských částí:

 • Božtěšice
 • Bukov
 • Habrovice
 • Hostovice
 • Klíše
 • Skorotice
 • Strážky
 • Centrum
 • Vaňov
 • Všebořice
 • Děluoš
 • Tuchomyšl
 • Předlice

Velitel: Jiří Jozífek

adresa : adresa v průběhu rekonstrukce objektu Krčínova 6 - objekt Corso 

Na Nivách 1800/27
Ústí n/L 400 01
telefon: 475272641
fax: 475211946
e-mail: Jiri.Jozifek@mag-ul.cz
mp.mesto@mag-ul.cz

 

Okrsek 2

Skládá se z městských částí:

 • Krásné Březno
 • Neštěmice
 • Mojžíř

Velitel: Otto Lipert

adresa: Krčínova 6
Ústí n/L 400 07

telefon: 475507100
fax: 475211946
e-mail: Otto.Lipert@mag-ul.cz
MestskaPolicie.Nestemice@mag-ul.cz


 

Okrsek 3

Skládá se z městských částí:

 • Střekov
 • Brná
 • Olšinky
 • Olešnice
 • Sebuzín
 • Církvice
 • Kojetice
 • Nová Ves
 • Svádov

Velitel: Petr Kolinger

adresa: Varšavská 44
Ústí n/L 400 03
telefon: 475531893
475531813
fax: 475211946
e-mail: Petr.Kolinger@mag-ul.cz
mp.strekov@mag-ul.cz

 

Okrsek 4

skládá se z městských částí:

 • Severní Terasa 
 • Dobětice
 • Kočkov   
 • Stříbrníky   

 Velitel: Zdeněk Hadrava

adresa: Stříbrnická 2
Ústí n/L 400 11
telefon: 472717031
e-mail: zdenek.hadrava@mag-ul.cz
mp.sevter@mag-ul.cz

 

Operační středisko

Provozuje:

 • kamerový systém 
 • městský rozhlas (VISO)  
 • poskytuje občanům možnost oznamovat nezákonnou činnost (156) a zajišťuje poskytnutí pomoci občanům v tísni 
 • zajišťuje zpracovávání statistické činnosti MP a archivaci hlášení o průběhu služeb jednotlivých útvarů MP

Zabezpečuje základní úkoly spojené s koordinací:

 • jednotlivých útvarů MP 
 • Policií ČR 
 • Hasičů
 • zdravotní službou 
 • ostatními subjekty, podílejících se na řešení mimořádných situací

velitel operačního střediska: Jiří Hýl

adresa: Velká hradební 8
Ústí n/L 401 00
telefon: 156, 475272891, 475272892
fax: 475211946
e-mail: Jiri.Hyl@mag-ul.cz
Operacni.Stredisko@mag-ul.cz

 

Kynologická služba

Strážníci-psovodi zaměřují kontrolu především na lokality:

 • městských sadů a parků
 • chatových a zahrádkářských kolonií 
 • místa problematická z pohledu drogové oblasti

Další činnosti:

 • odchyty zvířat nebo zvěře volně se pohybujících na veřejných prostranstvích 
 • odstraňování uhynulých zvířat a zvěře
 • plní významnou bezpečnostní úlohu při zajišťování kulturních, společenských a sportovních akcích na území města

Velitel: Martin Včela

adresa : v průběhu rekonstrukce objektu Krčínova 6 - objekt Corso 

Ústí n/L 400 01
telefon: 475272643
fax: 475211946

e-mail: Martin.Vcela@mag-ul.cz

 

Strážní a technická služba

Plní úkoly spojené s ostrahou budov města Ústí nad Labem (úřady) kdy:
· zajišťuje ostrahu objektu
· dohlíží na bezpečnost úředníků a na dodržování pořádku v těchto budovách a v jejich blízkém okolí na veřejných prostranstvích

· Úkoly technického charakteru jsou spojeny s údržbou autoparku, resp. provádění oprav motorových vozidel MP

Velitel: Petr Bendel

adresa: Velká hradební 8
Ústí n/L 400 07
telefon: 475272874
475272875, 475220164
fax: 475211946
e-mail: Petr.Bendel@mag-ul.cz

 

Oddělení dopravní výchovy

 • plní důležité úkoly při poskytování poradenské činnosti jak se zachovat, když se občan stane obětí nezákonné činnosti a jak tomuto riziku předcházet
 • zajišťuje a provádí dopravní výchovu (teorie+praxe) pro děti základních škol a mateřských školek a to ve svém vlastním zařízení, kde má k dispozici správní budovu, dopravní a sportovní hřiště
 • soutěže
 • besedy 
 • každý rok v letních měsících pro děti týdenní pobyt na dětském táboře
 • semináře pro děti se zaměřením na:
 • porušování občanského soužití
 • týrání dětí a starších lidí
 • násilí mezi dětmi
 • rasismus
 • xenofobii
 • drogovou oblast

Oblasti působení:

 • DONA (domácí násilí) 
 • Probační a mediáční služba 
 • Komunitní centrum 
 • Senioři 
 • Handicapovaní občané 
 • Mateřské školy 
 • Základní školy 
 • Praktické školy

 

Dopravní výchova

 • Teoretická výuka
 • Základy silničního provozu 
 • Praktická část
 • Jízda na kole, koloběžce, chodec na DDH 
 • Soutěže 
 • - Malý cyklista
 • Výtvarná soutěž 
 • ZŠ (I. a II. stupeň)
 • školní kola dopravní soutěže
 • okresní kolo - Dopravní soutěž mladých cyklistů
 • krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

Prevence kriminality

 • Výuka právního vědomí (MŠ, ZŠ) 
 • Domácí úrazovost (MŠ, ZŠ) 
 • Domácí násilí 
 • Probační a mediační služba 
 • Senioři a handicapovaní občané 
 • Komunitní centrum (dětské dny, kroužky, soutěže)

Formy prezentace

 • Přednášková činnost 
 • Besedy 
 • Sebeobrana, psovodi, výzbroj, výstroj, ukázky techniky (doprovodný program) 
 • Soutěže
 • Branný závod 
 • Soutěž o nejzdatnějšího žáka 
 • Výtvarné soutěže 
 • Pobytové tábory 
 • Den dětí

Velitel: František Koutný

adresa: DDH Zámecký park
Krásné Březno
Ústí nad Labem
tel.: 475 500 854
e-mail: Frantisek.Koutny@mag-ul.cz
MP.Prevence@mag-ul.cz


Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: