O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Zadržení osoby hledané PČR

Dne 1.7.2018 ve 20,20 hod.,  byla na žádost operačního střediska městské policie  vyslána hlídka strážníků do ulice Na Valech, z důvodu oznámení, že v přilehlém lesíku za jezdeckým oddílem TJ Tatran někdo rozdělává oheň. Po příjezdu hlídky na místo byla zjištěna skupinka bezdomovců, kteří zde měli  postavené stany a rozdělávali oheň, na kterém si připravovali  jídlo. Všichni dotyční byli v celé věci poučeni o protiprávnosti svého jednání a dále byli vyzváni, aby oheň uhasili a vše uvedli do původního stavu. Na místě byla hlídkou  provedena kontrola totožnosti čtyř osob. Po této kontrole  si strážníci všimli v nedalekém křoví ukrytého muže, který se prohlídce evidentně vyhýbal. Hlídka dotyčného vyzvala, aby svůj úkryt opustil a podrobil se lustraci své osoby. Tou bylo zjištěno, že dotyčný muž středního věku bytem Mladá Boleslav  je celostátně hledanou osobou, na kterou byl vydán příkaz k zatčení. Z tohoto důvodu bylo dotyčnému oznámeno, že bude strážníky převezen na Policii ČR. Po tomto sdělení se muž pokusil z místa  utéci, proto mu byla po jeho zpacifikování přiložena služební pouta. V těch nakonec skončil na Policii ČR, kam ho strážníci převezli a předali službu konajícím policistům.    


 


Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: