O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Workshop v muzeu

Městská policie Ústí nad Labem uspořádala v Muzeu města Ústí nad Labem odpolední workshop, na téma „Maminko, tatínku, dávej pozor!“. Akce je spojena s výstavou výtvarných prací dětí z mateřských škol v Ústí nad Labem. V prostorách muzea jsou vystaveny obrázky dětí na téma bezpečnost v silničním provozu. Strážníci probírali spolu s návštěvníky muzea možná rizika a správné vzorce bezpečného chování v silniční dopravě. Účastníci workshopu obdrželi od preventistů drobné reflexní prvky, které pro ně věnovalo vedení města. Celá akce byla součástí celoročního preventivního projektu Městské policie Ústí nad Labem „MP dětem“.
Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: