O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail: mp@mag-ul.cz

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Výběr APK

Dne 17. 6. 2022,  proběhlo v prostorách oddělení prevence kriminality Městské policie Ústí nad Labem výběrové řízení na pozici asistent prevence kriminality (APK). Výběrové řízení je součástí preventivního projektu „Asistent prevence kriminality – 2022“, statutárního města Ústí nad Labem, který schválilo a podpořilo MVČR. Výběrového řízení se zúčastnilo 14 zájemců, ze kterých byli vybráni dva APK a dva náhradníci. Úspěšní a přijatí kandidáti na pozici APK budou zařazeni do struktury městské policie a jejich působištěm se stanou lokality ohrožené sociálním vyloučením. Za šest let, kdy u Městské policie Ústí nad Labem tito asistenti pracují, se již stali  nedílnou součástí této složky.  
 

Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: