O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Úklid černých skládek

Řešení  nerudovské otázky Kam s ním,  si vykládají někteří naši spoluobčané po svém, zvláště když se jedná o domovní nebo komunální odpad. Ačkoli jsou v našem městě dvě sběrná místa, kam mohou  občané s trvalým místem pobytu v  Ústí nad Labem  odkládat svůj odpad zadarmo,  najdou se tací, kteří  svůj odpad odkládají  mimo místa k těmto  účelům určena. Tímto jejich protiprávním jednáním  pak vznikají černé skládky, které hyzdí město a v horších případech zde nachází místo k žití i různá havěť z říše hmyzu,  potkani a o hrozbě vzniku různých infekčních nemocí ani nemluvě.  Strážníci  se snaží v rámci pochůzkové a kontrolní činnosti  tyto skládky odhalovat a po jejich zadokumentování činí  opatření k jejich odstranění. Některé menší černé skládky odstraňují alternativně odsouzení, kteří si svůj trest odpykávají u městské policie. Ti pod dohledem strážníků odpadky posbírají a naloží na nákladní vozidlo městské policie, kterým jsou odvezeny na skládku. Bohužel v poslední době těchto černých skládek živelně přibývá.  Sice pomocí mobilních kamer nebo fotopastí bylo strážníky několik lidí, kteří zakládali černé skládky odhaleno, ale ani tato technická zařízení nejsou samospásným řešením. Lidé by si měli uvědomit, že tímto jednáním ničí životní prostředí nám všem a svůj odpadový materiál odvážet sami na skládky. Toto si zřejmě neuvědomují někteří občané Mojžíře, kde bylo jen v uplynulém týdnu likvidováno  městskou policií pět takovýchto skládek.
Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: