O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail: mp@mag-ul.cz

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Úklid

Výčet činností městské policie je poměrně dlouhý. Městská policie hlavně zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití ,  věnuje se dodržování obecně závazných vyhlášek města a mezi další činnosti patří i dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě. V rámci čistoty  města některé menší černé skládky a drobný nepořádek pomáhají uklízet i alternativně odsouzení, kteří si svůj trest odpracovávají u městské policie. Každý den jsou tito pracovníci dopraveni do míst, kde nezodpovědní občané udělají nějaký větší nepořádek nebo založí černou skládku a aby se z malé skládky nestala velká skládka, snaží alternativně odsouzení  tento nepořádek po nich uklidit a nelze konstatovat, že by tito pracovníci měli málo práce. Samozřejmě se jedná i o nepořádek, který po sobě zanechávají bezdomovci. Důležitým úkolem je úklid prostor, kde se pohybují děti, jako jsou různá pískoviště, dětská hřiště a v neposlední řadě je to úklid Dopravního hřiště městské policie Ústí nad Labem, kde se během roku vystřídá při dopravní výuce na šest tisíc žáků a dětí předškolního věku. Mezi poslední jejich akci patřil  úklid Matiční ulice, odkud bylo uklizeno a odvezeno na skládku šest nákladních vozidel.
Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: