O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Tlumočník

Vedení města a řediteli Městské policie Ústí nad Labem přišlo v těchto dnech poděkování za vynikající spolupráci s tlumočníkem znakového jazyka Milanem Holubem. Lektor znakového jazyka Milan Holub je zaměstnancem Městské policie Ústí nad Labem , kde patří ke skupině prevence kriminality a dopravní výchovy. Schopností  našeho lektora využívají při své práci nejen strážníci městské policie, ale i Policie České republiky, soudy, úřady městských obvodů, školy a zdravotnická zařízení při jednání se sluchově postiženými klienty. Jedná se o tlumočení při různých zdravotnických vyšetřeních, řešeních trestné i přestupkové činnosti, spolupráce neziskových organizací s úřady např. OSPOD. Aktivně se podílí na činnosti CESPA (centrum služeb pro sluchově postižené). Pan Holub je držitelem osvědčení o kvalifikaci tlumočníka znakového jazyka, které vydal Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Za tuto jeho dlouholetou činnost mu dnes přišel poděkovat primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický, který řekl : „Je pro nás ctí, že pracujete s námi a pomáháte lidem s vážným handicapem, a moc vám za to děkuji,“

 

 

Poděkování

Dobrý den, jsem učitelka se sluchovým postižením, matka dcery se sluchovým postižením. Naše komunita v Ústí nad Labem není velká, přesto je to pro nás rodina, která si pomáhá, tak nějak musí. Přistěhovali jsme se k vám před třinácti lety kvůli dceři, aby zde mohla navštěvovat speciální školu. Když jsme tehdy hledali někoho, kdo nám může pomoci, nasměrovali nás na pana Milana Holuba. Od té doby jsme spolu v kontaktu a vždy mi pomůže. Motivoval mou dceru s praktickou hluchotou, která v současné době studuje UK Češtinu v komunikaci neslyšících, a snad z ní bude stejně dobrý tlumočník, jako je právě on. Nyní se spolu setkáváme profesně, neboť mi pomáhá s neslyšící rodinou, která ale má slyšící holčičku, logicky s velkými obtížemi v komunikaci, neboť zde není nikdo z širší rodiny, kdo by jim pomohl. Příští rok nastoupí ke mně do 1. třídy. Co si ale neuvědomuje intaktní společnost je, že někdo musí vykomunikovávat s rodiči, co je k nástupu k povinné školní docházce ve škole zapotřebí. Děkuji proto panu Holubovi, že se účastní jednání ve škole, jednání se speciálním pedagogem holčičky, neboť musí být ve škole ošetřena podpůrnými opatřeními vzhledem k tomu, že je jejím mateřským jazykem český znakový jazyk. Teď ve čtvrtek nás s rodiči doprovázel a tlumočil na akci v ARMEX ENERGY v Děčíně, kde jsme pro holčičku získali sponzorský dar na nákup speciálních pomůcek. Čeká nás první školní den, kde rodiče budou chtít rozumět, co se ve třídě děje, co je čeká, vyřídit školní družinu, obědy. Děkuji panu Holubovi za jeho vstřícnost, ochotu, rychlé jednání, zkrátka děkuji za vše, co pro mě, dceru, ale i ostatní udělal, dělá a věřím, že i dělat bude dál. Mějte hezký den, s pozdravem, Sylva Přikrylová.


Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: