O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Supervize

Dne 10. 6. 2022, proběhla supervize v rámci projektu „ Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2“, za přítomnosti všech asistentů prevence kriminality (APK) a jejich mentorů. Supervizi řídil odborný lektor s akreditací MV ČR pro školení a vzdělávání strážníků, mentorů a APK v oblasti prevence kriminality.  Samotný průběh supervize byl zaměřen na sdílení poznatků získaných během dosavadního působení APK v jednotlivých lokalitách.  Dalším bodem programu byl rozbor  jednotlivých  konkrétních zátěžových situací tak,  jak je představili APK a jejich následné  řešení. Důraz byl kladen nejen na zpětnou vazbu mezi APK a mentory, ale i na  důležitost a kvalitu vztahů na pracovišti.  Na závěr celého programu, seznámil přednášející  přítomné asistenty s poznatky z činnosti APK v jiných městech.

 


Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: