O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Senioři

Dne 25. 2. 2019 se uskutečnilo pod patronací primátora města Petra Nedvědického další setkání strážníků ze skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy  se seniory,  v rámci preventivního projektu Městské policie Ústí nad Labem, pod názvem  „Myslíme na vás“.  Tentokrát preventisté  navštívili klienty Domova pro seniory Bukov. Svojí přednáškou „Jak chránit sami sebe“ zpříjemnili seniorům pondělní odpoledne. Strážníci zprostředkovali objektivní a zajímavé informace z oblasti prevence kriminality s důrazem na skutečnost, že senioři patří mezi nejohroženější skupinu osob v naší společnosti.  Preventisté seniorům radili,  jak chránit sami sebe a svůj majetek před zloději a násilníky, kteří se snaží využít hendikepu, který s sebou  přináší stáří.  Zpestřením přednášky byly praktické ukázky sebeobrany  pomocí předmětů, které má většinou každý člověk běžně při sobě, jako je hůl, klíče nebo třeba jen baterka. V závěrečné diskuzi byly ze strany seniorů  na přednášející vzneseny zajímavé dotazy, které byly strážníky bezezbytku zodpovězeny. Takováto setkání  strážníků se seniory budou pokračovat i nadále.
Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: