O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Rozvoz hygienických prostředků

V rámci vyhlášení stavu nouze, pokračovalo celý minulý týden zavážení základních a mateřských škol, domovů pro seniory a dětského domu mládeže hygienickými prostředky. Celkem bylo dozásobeno 19 základních škol, 9 mateřských škol a 7 domovů pro seniory, kam bylo dovezeno  na   4500 litrů dezinfekčních prostředků na mytí ploch, 800 litrů dezinfekčních prostředků na mytí rukou, 140 kg chloraminu.  Těmito  prostředky bylo strážníky zavezeno i  22 obcí  s rozšířenou působností, ústecký dopravní podnik, AVE  a poliklinika. Mimo hygienických prostředků bylo těmto organizacím distribuováno na 8000 ochranných roušek, z nichž polovinu vyrobily a věnovaly městu příspěvkové organizace města, jako jsou základní školy nebo Severočeské divadlo. Při samotném zásobování byl zvláštní důraz kladen na závoz otevřených školských zařízení, které navštěvovaly děti zaměstnanců  IZS. Hlídky městské policie samozřejmě plnili mimo zásobování i své  běžné povinnosti, které jim ukládá zákon. V rámci pochůzkové činnosti strážníci zadrželi čtrnáct osob,  které porušily krizová nařízení. Tyto osoby neměly na veřejnosti zakrytý nos a ústa ochrannou rouškou nebo jiným vhodným způsobem. Z těchto důvodů budou zjištěné přestupky řešeny u příslušného správního orgánu, kde přestupcům hrozí pokuty ve výši až do 20 000 Kč.  Hlídky strážníků so po dohodě s Krajskou zdravotní podílí na ostraze Masarykovy nemocnice, kde u vybraných pavilonů kontrolují příchozí osoby, zda prošly vstupní kontrolou u vchodu do nemocnice na přítomnost koronaviru. Práce strážníků v těchto dnech s sebou přináší i rizika, spojená s pandemií koronaviru, a to hlavně při kontrole osob, které mají být v karanténě, nebo jsou již koronavirem napadeni.  Tomuto riziku se nevyhnulo 9 strážníků, kteří při plnění svých povinností skončili v karanténě. 


 Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: