O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách

V uplynulém týdnu proběhlo velké stěhování základny městských strážníků z ulice Na Nivách do druhé základny, která se nachází v Krásném Březně v objektu Corso. Šlo o největší stěhování v historii Městské policie Ústí nad Labem. Důvod byl prostý. Stavební rekonstrukce služebny městské policie v ulici Na Nivách, při které bude probíhat nové stavebně konstrukční řešení, statické zajištění, vnitřní rozvody, nové zpevněné plochy, záložní zdroj a úpravy střešního pláště. Dále zde bude nově zbudované operační středisko městské police, které bude připojené na  nové optické propojení mezi stávajícím operačním střediskem v budově Magistrátu města a služebnou Městské policie Na Nivách ve spolupráci s Centrem informatiky UJEP, přepojení a přemístění technologií ze stávajícího operačního střediska Městské policie. Zhotovitelem stavby je společnost SIM stavby spol. s r.o., Ústí nad Labem. Termín realizace celé stavby je dvanáct měsíců od předání staveniště a cena této realizace vyjde na 50.672 tisíc korun. Po dobu realizace bude služebna přemístěna do prostor již zmiňovaného Corsa v Krásném Březně. Předání staveniště proběhne dne 1.12.2022 v 10,00 hodin. Aby samotná stavba mohla začít, bylo nutné přemístit veškeré zařízení staré služebny do prostor Corsa. Tohoto nelehkého úkolu se úspěšně zhostili samotní strážníci, kterým svými silami pomohli veřejně prospěšní pracovníci, zapůjčené ÚMO – Město i alternativně odsouzení, kteří svůj trest odpykávají u městské policie. Na zabezpečení veřejného pořádku v lokalitě „Město“ se nic nemění a  strážníci zde budou své povinnosti vykonávat v nezměněném režimu. Nezměněné zůstává i stávající spojení, na které byli občané zvyklí. „Rekonstrukce služebny Na Nivách patří k velkým investicím. Jsem rád, že strážníci samotní pomohli s přípravou objektu, o to víc je pak nová služebna bude jistě těšit. Věřím, že nové zázemí pomůže strážníkům k snazšímu výkonu jejich nelehkého povolání a celkově zlepší služby městské policie,“ uvedl primátor Petr Nedvědický.


Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: