O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Rekonstrukce dopravního hřiště

Strážníci z oddělení prevence kriminality a dopravní výchovy zvelebili areál Dětského dopravního hřiště Městské policie Ústí nad Labem v Zámeckém parku v Krásném Březně. Svépomocí a na vlastní náklady restaurovali vandaly a nepřizpůsobivými individui zcela zdevastované lavičky u víceúčelového hřiště. Městská policie provozuje toto dětské dopravní hřiště od roku 1999. V tomto roce celý areál zrekonstruovala a vybudovala nejen zázemí pro výuku dopravní výchovy, ale opravila i prostory pro volnočasové aktivity, které využívá  široká veřejnost.Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: