O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Preventivně bezpečnostní akce

V uplynulém týdnu byla v obvodu Severní Terasy provedena preventivně bezpečnostní akce, zaměřená na dodržování obecně závazných vyhlášek města. při tomto opatření se strážníci zaměřili na neoprávněný zábor veřejného prostranství, odkládání odpadů mimo vyhrazená místa a na požívání alkoholu v místech, kde to vyhláška města zakazuje. Z podnětu občanů byla kontrolována i večerka v ulici Mírová, kde se provozovatelka prodejny dopustila neoprávněného záboru veřejného prostranství. Za tento prohřešek jí byla uložena bloková pokuta, kterou dotyčná na místě zaplatila. Strážníci jí poté dali lhůtu na nápravu vzniklé situace, kterou paní dodržela a místo uvedla do původního stavu. Při opakované kontrole bylo zjištěno, že dotyčná opět vyndala stolek před svou prodejnu, proto ji byla uložena další pokuta a celá situace se  opakoval. Zde nezůstalo jen u pokut  provozovatelky. Vzhledem k tomu, že u provozovny požívaly alkohol tři osoby, byly i těmto osobám uloženy pokuty za porušení vyhlášky o požívání  alkoholu. V ulici Pod parkem strážníci zjistili muže, který odkládal starý nábytek u kontejnerů na domovní odpad. Na dotaz strážníků, proč zde tyto věci odkládá, dotazovaný odpověděl, že si zakoupil nový nábytek a tento starý hodlá odvézt na skládku. Strážníci muži středního věku  dali na odvoz nábytku lhůtu dvou hodin, které dotyčný dodržel  a po odvozu zmiňovaného nábytku  místo  řádně uklidil.  V ulicích Ladova, Mírová a Pod parkem hlídky uložily sedmi  blokových pokut za porušení zákazu vjezdu, jednu pokutu za volné pobíhání psa a jeden přestupek byl dán k dořešení přestupkové komisi za parkování v zeleni.  V obvodu bylo dále řešeno pět osob, které se přehrabovaly v kontejnerech na domovní odpad a po sobě na zemi zanechaly nepořádek.  Strážníci donutili tyto osoby odpadky po sobě uklidit a po řádném poučení byli všichni z místa vykázáni.  Kontroly zaměřené na čistotu města budou pokračovat i nadále.


Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: