O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Preventivně bezpečnostní akce

Dne 13.3.2019 byla  v obvodu Severní Terasy provedena preventivně bezpečnostní akce, se zaměřením na dodržování  obecně závazných vyhlášek města. Kontrolováno bylo sedm osob, které svým jednáním porušovaly zákonné normy.  V šesti případech se jednalo o bezdomovce, kteří přehrabovali kontejnery na domovní odpad a na zemi po sobě zanechali nepořádek. Strážníci donutili bezdomovce nepořádek po sobě uklidit a po řádném poučení je z místa vykázali. V jednom případě byla uložena bloková pokuta za porušení obecně závazné vyhlášky, kdy občan konzumoval alkohol na veřejném prostranství v místech, kde to vyhláška zakazuje. Tyto kontroly budou pokračovat i nadále.  


 
Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: