O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail: mp@mag-ul.cz

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Prevence

Výuka prevence kriminality a dopravní výchovy již při městské policii probíhá notnou řádku let. Za tuto dobu prošla výuka kvalitativními změnami, které reagují na stávající potřeby předškolní i školní mládeže. Pilířem výuky je projekt „ MP dětem“, který se skládá ze tří částí. Zvyšování právního vědomí, pořádání sportovních  soutěží a příměstských prázdninových táborů. Zvyšování právního vědomí spočívá  v celoroční práci s dětmi ve věku 6 - 15 let, které tvoří  žáci základních škol. Tyto děti jsou z rodin, které žijí v Ústí nad Labem v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením. Průběh projektu zajišťují strážníci městské policie „ preventisté“  spolu s asistenty prevence kriminality, kteří působí v daných lokalitách. Při této výuce se klade důraz i na finanční gramotnost a na slušné chování žáků jak při školní výuce, tak i ve volném čase mimo školu. V posledních letech se často probírá i problém šikany mezi dětmi. Mezi aktivity preventistů se zařadila  poslední dobou i kontrola žáků, aby do školy nenosili věci, které do školy rozhodně nepatří. O tuto aktivitu požádala vedení městské policie jedna ze škol, působící ve vyloučené lokalitě.   Do školy se následně dostavila hlídka městské policie ve složení preventista a strážník. Po konzultaci s vedením školy a pedagogy bylo rozhodnuto, že v problémových třídách budou uskutečněny přednášky na téma šikana, kyberšikana, násilí mezi žáky a krádeže.   Dále pak byli všichni žáci poučeni  o tom, jak tyto situace řešit,  kam a na koho se mohou obrátit s žádostí o pomoc. Paní ředitelce byla nabídnuta následná spolupráce s oddělením prevence kriminality. Jako poděkování strážníkům obdržel primátor města děkovný dopis od ředitelky dané školy, ve kterém píše: „ Vážený pane primátore, chtěla bych Vaším prostřednictvím poděkovat panu řediteli městské policie a jeho kolegům, za rychlou a efektivní intervenci, která proběhla na naší škole z důvodu bezpečnosti žáků ve školním prostředí i mimo ně. Velmi oceňuji rychlou reakci a cílené jednání bez časové prodlevy v momentu, kdy potřebujeme vytvářet bezpečné prostředí pro všechny“.

 

 

Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: