O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail: mp@mag-ul.cz

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Prevence

 • Výuka právního vědomí (MŠ, ZŠ)
 • Domácí úrazovost (MŠ, ZŠ)
 • Domácí násilí
 • Probační a mediační služba
 • Senioři a handicapovaní občané
 • Komunitní centrum (dětské dny, kroužky, soutěže)

Formy prezentace

 • Přednášková činnost
 • Besedy
 • Sebeobrana, psovodi, výzbroj, výstroj, ukázky techniky (doprovodný program)
 • Soutěže
 • Branný závod
 • Soutěž o nejzdatnějšího žáka
 • Výtvarné soutěže
 • Pobytové tábory
 • Den dětí

Velitel: František Koutný

adresa: DDH Zámecký park
Krásné Březno
Ústí nad Labem
tel.: 475 500 854
e-mail: Frantisek.Koutny@mag-ul.cz
MP.Prevence@mag-ul.cz

Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: