O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Přednáška pro seniory

V rámci mezinárodního dne bezpečného internetu uspořádali strážníci městské policie z oddělení prevence kriminality a dopravní výchovy přednášku s názvem „Senioři v kyberprostoru“. Setkání proběhlo v Seniorském klubu Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem. Zde se veřejnost dozvěděla, co vlastně je kyberprostor, internet a komunikační zařízení, jak a k čemu nám mají sloužit. Strážníci se seniory hovořili o internetové komunikaci,  on-line nakupování, důvěryhodnosti a o serfování na internetu. Hlavní důraz byl kladen na bezpečnost. Na závěr byla velmi zajímavá diskuze mezi seniory a přednášejícími. Přednáška se uskutečnila v rámci preventivního projektu „Myslíme na vás“,  zaměřeného na seniory a handicapované spoluobčany. Celý projekt probíhá pod záštitou primátora města Petra Nedvědického.
Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: