O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail: mp@mag-ul.cz

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Poskytnutí první pomoci

V tomto období probíhá opětovné proškolování strážníků ze zdravovědy a z poskytnutí první pomoci. Tato školení jsou pro strážníky jedny z nejdůležitějších a nejpotřebnějších školení, která strážníci absolvují. Stává se, že hlídky strážníků při své běžné činnosti narazí na případ, kdy poskytnutí první pomoci může postiženému zachránit život. Správně zvolená první pomoc  a její rychlá aplikace je součástí těchto zdravotních školení. Mezi poslední události, kdy neštěmičtí  strážníci  museli své znalosti použít v praxi, se udály v ulicích  Opletalova a U Radnice. V prvním případě byla na žádost operačního střediska městské policie  vyslána hlídka strážníků  do ulice  Opletalova,  odkud na tísňovou linku městské policie telefonoval oznamovatel, který operátorovi sdělil, že ve zmiňované ulici  má ležet na komunikaci zraněný muž. Na místě  se k hlídce přihlásil  oznamovatel, který hlídce uvedl, že našel může ležícího v bezvědomí na silnici. Hlídka zraněnému muži poskytla první pomoc, ránu ovázala tlakovým obvazem, aby se zamezilo krvácení. Poté na místo dorazila přivolaná posádka zdravotní záchranné služby, která si muže od strážníků převezla a odvezla ho  do Masarykovy nemocnice k dalšímu ošetření. Ve druhém případě byla vyslána hlídka do ulice U Radnice, kde byla oznamovatelem  nahlášena srdeční zástava. Strážníci  na místě zjistili ženu se zástavou dechu a nehmatným srdečním pulsem. I zde hlídka  poskytla postižené  první pomoc,  a to  nepřímou masáží srdce. Dále byla provedena  příprava na použití  defibrilátoru (AED). Před příjezdem zdravotníků  začala žena  sama dýchat a použití  AED již  nebylo zapotřebí.  Do příjezdu zdravotní záchranné služby byly hlídkou u dotyčné životní funkce monitorovány. I v tomto případě byla žena převezena do Masarykovy nemocnice k dalšímu ošetření. Během uplynulého roku bylo strážníky Městské policie Ústí nad Labem poskytnuto 68 zákroků první pomoci zraněným osobám nebo osobám, u kterých se projevily různé zdravotní problémy. Díky velmi dobré spolupráce se ZZS Ústeckého kraje, která provádí školení strážníků v poskytování první pomoci a manipulaci s přístrojem AED, dokáží strážníci velmi kvalifikovaně tuto pomoc poskytnou.
Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: