O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Porušení vládního nařízení

V těchto dnech probíhají ze strany městské policie intensivní kontroly, zaměřené na dodržování nařízení vlády ČR, týkající se koronavirové epidemie.  Při tomto bezpečnostním opatření dne 9.10.2020 byla hlídkou strážníků  prováděna kontrolní činnost v obvodu Severní Terasy, se zaměřením na dodržování zavírací doby restauračních zařízení. Při příjezdu hlídky k jedné z místních restaurací bylo zjištěno, že hlavní světlo v restauraci bylo zhasnuté, ale přesto bylo rozsvícené světlo u baru a  z provozovny byly slyšet hlasy a zároveň byly za oknem zahlédnuty siluety několika osob. Na předzahrádce této restaurace se nacházela skupinka osob, která když spatřila hlídku strážníků, dala vše vědět do restaurace o prováděné kontrole. Když strážníci chtěli vstoupit do restaurace, byly vchodové dveře do provozovny náhle uzamčeny. Přes skleněnou výplň vchodových dveří byla uvnitř restaurace zahlédnuta větší skupinka osob cca 15 – 20 lidí. Tyto osoby se před hlídkou  snažily z restaurace utéct zadním vchodem přes kuchyň a nebo se různě poschovávat např. na WC. Několika osobám se ale  podařilo z restaurace zadním vchodem utéct. Při vcházení hlídky do restaurace, stál zevnitř u hlavních vchodových dveří muž, který se hlídce snažil zamezit ve vstupu do restaurace tak, aby mohla další skupina osob nenápadně opustit restauraci. Hlídka se dovnitř provozovny dostala za použití síly, a to tak, že muže, který stál u odemčených dveří a bránil hlídce ve vstupu silou zatlačila na dveře, tak aby se strážníci dostali dovnitř restaurace. Ve chvíli, kdy se hlídka nacházela uvnitř restaurace obeznámila dotyčného muže, který hlídce bránil ve vstupu do provozovny z protiprávního jednání, a to  z porušení nařízení vlády ČR v době vyhlášeného stavu nouze a vyzvala ho k prokázání totožnosti.  Totožnost dotyčného byla ověřena lustrací přes evidenci obyvatel. Dále bylo zjištěno, že kontrolovaný je provozovatelem zmiňované restaurace. Pan provozovatel byl následně hlídkou vyzván k podání vysvětlení, proč hlídce bránil ve vstupu do provozovny a z jakých důvodů má restauraci otevřenou, když jí má mít již hodinu uzavřenou a proč mu při příchodu hlídky na místo hosté utíkali ze zhasnuté restaurace přes kuchyň zadním vchodem ven, což dotyčný neuměl hlídce nijak vysvětlit. Celý případ bude dořešen u příslušného správního orgánu, kam byla celá událost po zadokumentování strážníky předána. O den později byla kontrola provedena v dalších restauračních zařízeních a ani ta neproběhla bez závad. Přestupku se dopustil provozovatel restaurace tím, že pivo prodával hostům po zavírací době a ti si ho nosili ven, kde ho v hloučcích  konzumovali.  Strážníci dotyčnému provozovateli uložili blokovou pokutu ve výši 1 000 Kč., kterou přestupce na místě zaplatil.


Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: