O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Porušení OZV

Dne 2.6.2021 v dopoledních hodinách,  vykonávala hlídka  strážníků pochůzkovou činnost v  ulici Stříbrnická, zaměřenou nad dodržováním obecně závazných vyhlášek města a jiných právních norem a předpisů. Při kontrole ulice  Jizerská  si hlídka všimla dvou  neznámých osob,  sedících na lavičce a popíjející alkoholický nápoj. Strážníci  k neznámým osobám přistoupili, a vyzvali je k prokázání totožnosti a zároveň je upozornila na jejich protiprávní jednání,  kterého se dopouštěli  tím, že konzumovali alkoholický nápoj na veřejně přístupném místě, kde je to obecně závaznou vyhláškou zakázáno. Z předložených dokladů totožnosti  bylo zjištěno, že se jedná o obyvatele Ústí nad Labem. Jelikož oba přestupci středního věku své protiprávní jednání uznali,  byli hlídkou strážníků na místě vyřešeni v příkazním řízení a pokuty jim uložené, strážníkům   na místě zaplatili. Po vyřešení přestupku a řádném poučení dle zákona, byli oba muži z místa vykázáni.


Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: