O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Porušení krizových opatření

Během měsíce března strážníci v rámci krizových opatření  nařízených vládou řešili 234 přestupků.  Jednalo se o přestupky, kterých se dopouští občan, jenž nemá zakrytá ústa a nos rouškou, nebo jiným vhodným způsobem,  nebo nedodržuje zákaz sdružování se na veřejných prostranstvích, kdy nesmí být pohromadě více osob jak dvě, nejedná li se o rodinu. Dále strážníci řešili přestupky, kterých  se občané dopouštěli při návštěvě prodejen a potravinových řetězců, kdy byla nařízením vlády určena prodejní doba, kterou mohly využívat pouze osoby, starší 65 ti let. Tyto kontroly ale nebyly pro strážníky prioritou. Hlavním cílem hlídek bylo udržet pořádek v ulicích a co nejvíce pomáhat pracovníkům IZS, ať už  to bylo střežení vybraných pavilonů Masarykovy nemocnice, nebo zásobování ochrannými prostředky a hygienickými prostředky příspěvkové organizace města.  Hygienické prostředky a ochranné prostředky, které pro tuto krizovou situaci zajistilo vedení města,  byly strážníky rozvezeny i do  organizací, které jsou pro řádný chod města nepostradatelné, jako jsou třeba lékárny.  Během tohoto měsíce byli strážníci postupně vybaveni i kvalitními ochrannými prostředky v podobě polomasek, které jsou schopny strážníky ochránit před některými viry a bakteriemi.  Vzhledem k tomu, že hlídky strážníků se při své činnosti dostanou  do styku s mnoha občany, nevyhnuli se ani strážníci podezření na nakažení koronavirem. Během tohoto měsíce skončilo 14 strážníků v karanténě, a to z toho důvodu, že při své činnosti prováděli zákroky nebo úkony s občany, kteří již v karanténě byli, ale tuto nedodržovali, nebo byli pozitivně testováni na koronavir.  Pozitivní na celé této výjimečné situaci je fakt, že ani jeden ze strážníků zatím nebyl  koronavirem nakažen.  


Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: