O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Pomoc matce v tísni

Dne 13.07.2021 ve 23.32  hodin, byla na žádost operačního střediska městské policie  vyslána hlídka strážníků do ulice Masarykova, z důvodu telefonického oznámení na tísňovou linku městské policie, kdy oznamovatel operátorovi nahlásil ženu, která v nočních hodinách seděla před domem a při sobě měla malé dítě. Po příjezdu hlídky na místo strážníci od dotyčné zjistili, že paní  středního věku bytem Trmice nemá kde spát z důvodu rekonstrukce jejího pronajatého bytu a kamarádka, u které dočasně bydlela ji z bytu vyhodila a nepřála si, aby u ní nadále bydlela. Celá událost byla oznámena operačnímu středisku městské policie, které vzápětí vyrozumělo pracovnici OSPOD,  která okamžitě vyrozuměla krizové centrum Spirála, kde byl  matce s dítětem zajištěn nocleh. V 00.20 hod., byl hlídkou strážníků proveden převoz služebním vozidlem matky i s dítětem do výše zmiňovaného sociálního zařízení, kde si je od strážníků převzala  službukonající krizová pracovnice.
Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: