O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

OPRÁVNĚNÍ STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE

Výtah oprávnění ze zákona č. 553/1991 Sb

§3b, §3c zákona č. 553/1991 Sb. - oprávnění plnit úkoly i v jiné obci, kde je vyhlášen stav nebezpečí

§11 zákona č. 553/1991 Sb. - oprávnění požadovat potřebná vysvětlení

§11a zákona č. 553/1991 Sb.  - oprávnění vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů

§12 zákona č. 553/1991 Sb.  - oprávnění požadovat prokázání totožnosti

§12a zákona č. 553/1991 Sb.  - oprávnění požadovat od každého věcnou a osobní pomoc

§13 zákona č. 553/1991 Sb.  - oprávnění předvést osobu na policii

§14 zákona č. 553/1991 Sb.  - oprávnění odebrat zbraň

§15 zákona č. 553/1991 Sb.  - oprávnění přikázat každému, aby nevstupoval na určená místa

§16 zákona č. 553/1991 Sb.  - oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený

§17 zákona č. 553/1991 Sb.  - oprávnění odejmout věc

§17a zákona č. 553/1991 Sb.  - oprávnění použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla

§17b zákona č. 553/1991 Sb.  - oprávnění zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo

do záchytné stanice

§17c zákona č. 553/1991 Sb.  - oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven

§18 zákona č. 553/1991 Sb.  - oprávnění použít donucovací prostředky

§18a zákona č. 553/1991 Sb.  - oprávnění použít pouta při omezení osobní svobody osoby

§19 zákona č. 553/1991 Sb. - oprávnění použít služebního psa

§20 zákona č. 553/1991 Sb. – oprávnění použít služební zbraň

§24a zákona č. 553/1991 Sb. – oprávnění zpracovávat osobní údaje

§24b zákona č. 553/1991 Sb. – oprávnění pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy 

 

zpět

Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: