O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Opilec

Dne 27.6.2018 v 18,52 hod., byla na žádost operačního střediska městské policie vyslána hlídka strážníků do ulice Dlouhá, odkud na tísňovou linku městské policie telefonoval oznamovatel, který operátorovi sdělil, že ve zmíněné ulici dochází k vzájemnému fyzickému napadání dvou osob. Po příjezdu hlídky na uvedené místo byl zjištěn jen jeden ležící muže, který se navíc nacházel v silně podnapilém stavu,  a který  díky své podnapilosti nebyl schopen samostatné chůze.  Strážníci se pokoušeli s dotyčným komunikovat, ale ten začal hlídku verbálně napadat. Hlídka muže zklidnila a pomohla mu posadit se na lavičku. Dotyčný poté prohlásil, že půjde domů, ale vzhledem ke své  podnapilosti nebyl schopen odejít.  Z tohoto důvodu byla na místo přivolána zdravotní záchranná služba. V tuto chvíli se muž začal chovat opět agresivně, proto mu byla přiložena služební pouta, ve kterých setrval až do příjezdu zdravotníků.  Ti si dotyčného za asistence strážníků odvezli do Masarykovy nemocnice k zdravotnímu vyšetření.


Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: