O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Ohrožení pod vlivem návykové látky

Dne 04.05.2019 ve 23.50 hod., prováděla hlídka strážníků  kontrolní činnost v obvodu Předlic, zaměřenou na dodržování veřejného pořádku, porušování obecně závazných vyhlášek města a zákona o provozu na pozemních komunikacích. Při projíždění ulicí Hrbovickou si hlídka všimla červené dodávky, která přijížděla ve směru od Chabařovic a řidič tohoto vozidla nerespektoval v ulici Hrbovická přechodnou úpravu silničního provozu, a to dopravní značku  zákaz vjezdu všech motorových vozidel.  Řidič tohoto vozidla pokračoval v jízdě směrem k ulici Tovární, kde na křižovatce ulic Hrbovická a Tovární odbočil vpravo do ulice Majakovského, kde byl následně  hlídkou  za použití výstražného a zvukového zařízení zastaven. Řidič vozidla byl vyzván k prokázaní totožnosti a předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla.  Jednalo se o 21 letého muže ukrajinské národnosti. Během komunikace strážníka s řidičem byl z dechu řidiče cítit alkohol, proto byl dotyčný strážníkem  vyzván k provedení orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu. Tato zkouška byla pozitivní a přístroj ukázal hodnotu 1.3 promile alkoholu v dechu a provedená opakovaná zkouška ukázala hodnotu 1.5 promile alkoholu v dechu. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si celý případ převzala k dalšímu šetření.

Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: