O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

odkládání odpadu

Dne 23.3.2021 v 15.30 hod.,  byla na žádost operačního střediska městské policie vyslána hlídka strážníků do ulice  Kamenná 12, kde dle oznamovatele měl neznámý muž  vynášet  nábytek před dům.  Hlídka na místě přistihla muže, který nesl igelitový pytel s odpadem, proto se jej dotázala, zda on vynosil před dům rozebraný nábytek a jiné věci z domácnosti. Tato osoba sdělila, že vyklízí byt po své matce a nábytek uložil na přilehlý trávník s odůvodněním, že bude stejně za 14 dnů svoz velkoobjemového odpadu.  Muž středního věku byl strážníky upozorněn na své protiprávní jednání a poučen o tom, že velkoobjemový odpad se může odkládat na místa k tomuto účelu určena pouze den před samotným svozem.  Po zadokumentování celé události byla tato předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení.
Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: