O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail: mp@mag-ul.cz

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Odhozené injekční stříkačky od narkomanů

Dne 21. 9.2022 v 15,30 hod. byla z podnětu občanů vyslána hlídka městských strážníků do prostoru Zanádraží a na břeh řeky Labe, kde se dle oznámení mělo nacházet větší množství odhozených injekčních stříkaček, které zde po sobě zanechali narkomané. Strážníci na místě zjistili, že mimo zmiňovaných injekčních stříkaček se zde nachází i větší množství infekčního materiálu. Hlídka ihned veškeré injekční stříkačky i infekční materiál začala sbírat a ukládat do sběrné nádoby k těmto účelům určené. Po prohlídce celého úseku nakonec ve sběrné nádobě skončilo dvacet jedna injekčních stříkaček i ostatní infekční materiál. Vzhledem k tomu, že na místě zůstal i další nepořádek, jako jsou plechovky od piva a jiného alkoholu, papíry a různé části oděvů, informovali strážníci o celé situaci vedení centrálního úřadu městského obvodu, který přislíbil, že hned následující den tento nepořádek uklidí. „Situace s uživateli drog je v našem městě stále vážná. Jsem rád, že strážníci místo urychleně vyčistili na základě podnětu od občana. Je to dobrým příkladem toho, jak v takové situaci postupovat. Ačkoliv bych si přál, aby takových případů bylo co nejméně, musím občany vyzvat, aby se nebáli výskyt infekčních materiálů hlásit městské policii, strážníci totiž nemůžou mít oči všude,“ uvedl k akci primátor Petr Nedvědický.



Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: