O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail: mp@mag-ul.cz

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Nahý muž

Není sázka jako sázka. Každá je svým způsobem jiná, ale příčina je vždy stejná. Rozdílný pohled na věc, která se musí za každou cenu vyřešit. Temperamentní povahy řeší spor fyzickým násilím a ti druzí volí formu nenásilnou, ale která bývá často dost hloupá nebo chcete-li kuriózní. Tato sázka v sobě spojuje obě varianty. Dne 12.3.2023 v 11.10 hod., byla na žádost operačního střediska městské policie vyslána hlídka strážníků  do ulice Přístavní,  z důvodu telefonického oznámení na tísňovou linku městských strážníků, kam telefonoval oznamovatel, který operátorovi podal informaci o nahém muži, který se měl pohybovat ve zmiňované ulici.  Dále bylo volajícím oznámeno, že muž se pohybuje ulicí Přístavní, směrem do centra města. Hlídka muže zjistila v ulici Přístavní naproti čerpací stanici „Benzina“.  Zde byl dotyčný  hlídkou vyzván k podání vysvětlení k celé události. Ten  strážníkům  sdělil, že prohrál sázku a nahý má dojít na Mírové náměstí a zpět do ulice Veslařská, odkud na  „nudistickou“  túru vyrazil. Hlídka muže poučila o spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, a to vzbuzením veřejného pohoršení,  kterého se svým protiprávním jednáním dopustil.  Poté byl „ naháč“ hlídkou převezen  do ulice Veslařská, kde měl schované své oblečení.  Strážníci s dotyčným vyčkali na místě do doby než se oblékl a po zadokumentování celé události byl muž středního věku z místa vykázán. Celý případ bude dořešen příslušným správním orgánem.


Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: