O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Kurz vodní záchranny

Ve dnech 10.09.2021 a 11.09.2021, se zúčastnili strážníci Služby operačního zásahu Městské policie v Ústí nad Labem dvoudenního školení Vodní záchranné služby ČČK, konané na vodáckém kanále v Roudnici nad Labem. Tohoto školení pod názvem „Výcvik ovládání plavidla, záchrana a sebezáchrana na tekoucí vodě“, se zúčastnilo kromě ústeckých strážníků  i několik dalších jednotek Sboru dobrovolných hasičů České republiky. Tato akce byla  zaměřena na praktické procvičení postupů při přepravě, kontrole, spouštění a ovládání nafukovacího plavidla,  včetně bezpečnostních a nouzových postupů záchrany  na tekoucí vodě. Strážníci si procvičili ovládání raftu nejen na klidné vodě, včetně správného taktického postupu při převrácení raftu, ale i správnou techniku ovládání raftu ve vodáckém kanále, jehož splavení bylo takticky a zejména fyzicky hodně náročné.  V neposlední řadě si všichni zúčastnění vyzkoušeli, co  obnáší dostat se do hlavního proudu divoké vody a bojovat tak téměř o holý život. Kurz byl pro naše strážníky obrovským přínosem a zkušeností pro jejich náročnou práci, zejména při plnění úkolů během mimořádných situacích, jako jsou například povodně, nebo záchrana tonoucího na divoké vodě.Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: