O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Kontroly průjezdnosti

Vzhledem k tomu, že přibývá případů, kdy vozidla integrovaného záchranného systému nemohou projet přecpanými vozovkami aby záchranáři nebo hasiči mohli bez omezení plnit své povinnosti, proběhla včera první z preventivně bezpečnostních akcí, zaměřených na tento problém. Hasiči spolu s městskou policií  ve  večerních hodinách zahájili kontrolu průjezdnosti sídlištních aglomerací v Ústí nad Labem. V lokalitách Na Kohoutě, Spartakiádní a Pod Holoměří byla místa,  kudy s hasící technikou kvůli špatně zaparkovaným vozidlům nemohli hasiči projet a do některých částí se ani nedostali. Hasiči společně se strážníky tak v rámci kondičních jízd chtějí upozornit obyvatele hustě obydlených lokalit na rizika, plynoucí z nedodržování legislativy při parkování vozidel. Aby mohly rozměrné hasičské cisterny a žebříky dojet na místo události, potřebují rozestup alespoň 3 metry mezi parkujícími vozidly. Cílem celé akce je neagresivní formou upozornit řidiče na problematiku parkování na sídlištích. Při včerejší kontrole bylo mimo jiné zjištěno, že v ulici Vinařská parkovalo 118 vozidel v rozporu se silničním zákonem. Veškerá zaparkovaná vozidla tvořila překážku silničního provozu, když řidiči těchto vozidel porušovali dopravní značku DZ B1s dodatkovou tabulkou zákaz vjezdu mimo naložení a vyložení.  V ulici Jožky Jabůrkové bylo zjištěno 8 vozidel, zaparkovaných v rozporu se silničním zákonem, kdy vozidla byla zaparkována z části na chodníku, kde to není povoleno dopravním značením. V ulici Na Kohoutě strážníci zjistili 28 špatně parkujících vozidel z nichž 23 vozidel tvořilo překážku silničního provozu. V ulici Spartakiádní bylo zjištěno 58 vozidel, zaparkovaných  v rozporu se silničním zákonem. Z tohoto počtu jich 48 tvořilo překážku silničního provozu. Zbylá vozidla pakovala z části na chodníku, kde to není povoleno dopravním značením nebo parkovala v protisměru.  Veškeré poznatky z této akce budou analyzovány a poté budou přijata příslušná opatření. Příští akce zaměřená na nedovolené parkování, proběhne dne 21.1.2023 na  sídlišti  v Krásném Březně a na sídlišti  Na Vyhlídce.Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: