O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail: mp@mag-ul.cz

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Kontroly na cyklostezkách

Vzhledem k tomu, že nastalo počasí, které hojně využívaní i cyklisté ke svým sportovním aktivitám, začínají se strážníci městské policie více věnovat provozu na cyklostezkách, aby u lidí, kteří cyklostezky využívají,  nedocházelo  ke zbytečným úrazům. Po cyklostezkách se nepohybují pouze cyklisté, ale i osoby, které se po těchto stezkách pohybují pěšky. Většina jízdních kol, které strážníci kontrolovali byla v pořádku. Cyklisté, u kterých byla zjištěna drobná pochybení , pokutu tentokrát nedostali, ale byli strážníky na tyto nedostatky upozorněni.  Vedle strážníků, kteří provádí dohled nad bezpečností osob  využívající cyklostezek, se na řádném a bezpečném provozu  na cyklostezkách podílí i strážníci ze skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy. Ti pravidelně pořádají preventivně bezpečnostní akce, zaměřené na bezpečný provoz v místech, kde se cyklisté pohybují, kdy jim vysvětlují, jak má vypadat povinná výbava kola a jak je důležité mít na sobě ochranné prostředky, jako je například cyklistická helma. Dodržovat zákony při provozu na cyklostezkách, ale i při jízdě na kole v silničním provozu je velmi důležité pro bezpečnost všech účastníků. Na tyto situace strážníci  „preventisté“ připravují budoucí cyklisty již v raném věku. Výukou o bezpečnosti v silničním provozu prochází žáci všech základních škol v našem okrese. Tato výuka probíhá na dětském dopravním hřišti městské policie a skládá se z teoretické i praktické části. Samozřejmě nechybí ani výuka z podání  první pomoci, kterou dětem vysvětlují v rámci spolupráce profesionální zdravotníci. Přáním nás všech je, aby nehod a zranění bylo v rámci rekreační cyklistiky co nejméně a aby všichni, kteří cyklostezky využívají byli k sobě ohleduplní.   
Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: