O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Kontrolní akce

I v této koronavirové době musí strážníci městské policie plnit své povinnosti, které jim ukládají zákony a nařízení, aby se občan cítil bezpečný a nedocházelo k újmám na obecním majetku. Od  začátku tohoto týdně probíhají preventivně bezpečnostní akce, zaměřené na veřejný pořádek, při kterých hlídky strážníků kontrolují dodržování zákonů, týkající se především čistoty města. Poslední dobou se hlavně v centru města začaly objevovat skupinky mladých lidí, které nedodržují vládní nařízení a na místě po sobě zanechávají značný nepořádek.  Strážníci se snaží tyto přestupce donutit nepořádek po sobě uklidit a poté je z místa vykáží. V případě, že tyto osoby nařízení strážníků ignorují, nastupují sankce v podobě pokut, nebo předání případu příslušné přestupkové komisi. Vzhledem k tomu, že začíná být i hezké počasí, dá se předpokládat, že svou aktivitu budou stupňovat i lidé, závislí na drogách. I tomuto problému se městští strážníci věnují. Připravuje se bezpečnostní akce na dětská pískoviště a na místa, kde si hrají děti, kde hlídky budou i pomocí detektoru kovů pátrat po infekčním materiálu, který by se na těchto místech mohl  po narkomanech nacházet. Během tohoto opatření bylo kontrolováno třicet jedna osob, které se dopustily protiprávního jednání. Tyto preventivně bezpečnostní akce budou pokračovat i nadále, a to ve všech obvodech města.

 

 

Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: