O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Kontrolní akce

Během dušičkových svátků byla v obvodu Severní terasy provedena preventivně bezpečnostní akce, zaměřená na dodržování obecně závazných vyhlášek města a na čistotu u kontejnerů na domovní odpad a jejich okolí. Během tohoto opatření bylo ve dvou  případech strážníky zjištěno porušení vyhlášky města o požívání alkoholických nápojů v místech, kde to vyhláška zakazuje, tři případy, kdy osoby přehrabovaly popelnice a po sobě na zemi zanechaly nepořádek.  V těchto případech strážníci donutili tyto osoby nepořádek po sobě uklidit a z místa je po řádném poučení vykázali. U kolektoru nad Mariánskou skálou hlídka objevila dva bezdomovce, kteří si své provizorní bydlení zbudovali u veřejně prospěšného zařízení. Oba bezdomovci si museli svá ležení od kolektoru odklidit a po řádném poučení, kam  a na koho se mohou obrátit v situacích, kdy nemají kde spát nebo nemají co jíst, byli oba z místa vykázáni.Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: