O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Kontrolní akce

Vzhledem k tomu, že na pravidelných hovorech s občany, které pravidelně pořádá  primátorka města Věra Nechybová, a kde zaznělo z jejich řad přání o zvýšený dohled strážníků městské policie v centru města v nočních hodinách, byla na její příkaz  provedena v brzkých ranních hodinách dne 7.9.2018   preventivně bezpečnostní  akce v centru města, zaměřená  na výskyt závadových osob, osob hledaných Policií ČR a osob bez domova, které svým chováním obtěžují  své okolí.  Během tohoto opatření  provedli strážníci kontroly těchto osob v prostorách Hlavního vlakového nádraží ČD, v prostorách zastávek MHD v centru města, v hernách a ostatních nočních podnicích včetně míst, kde se zpravidla  tyto osoby zdržují. Během tohoto opatření bylo zjištěno třináct osob, které svým jednáním porušovaly právní normy. Hlídky zjistily sedm osob, které spaly na lavičkách v ulici Hrnčířská a za cukrárnou  Barborka, a které měly okolo sebe značný nepořádek. Tyto osoby strážníci donutili nepořádek po sobě uklidit a po řádném poučení byli tito přestupci z místa vykázáni.  V šesti případech se jednalo o porušení vyhlášky o požívání alkoholu na veřejném prostranství  v místech, kde to vyhláška zakazuje.  Tyto přestupky byly předány k dořešení příslušné přestupkové komisi. Bezpečnostní akce zaměřené na veřejný pořádek v centru města a jeho okolí   budou pokračovat i nadále.Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: