O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Kontrolní akce

Dne 12.05.2018 v odpoledních hodinách, provedli strážníci městské policie v obvodu Klíše a v centru města preventivně bezpečnostní akci,  se zaměřením na  dodržování obecně závazné vyhlášky  města Ústí nad Labem,  upravující povinnost občanů,  venčit své psy ve vytyčených částech města na vodítku a povinnost chovatelů s trvalým pobytem v našem městě,  mít své psy trvale označené čipem nebo tetováním. Zároveň se během této akce hlídka zaměřila na kontrolu dětských hřišť a pískovišť, zda v těchto místech  není narušován veřejný pořádek nebo se zde nenachází závadové osoby. Během této akce strážníci  nezjistili porušení zákona. Tyto akce budou i nadále pokračovat.
Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: