O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Kontrola nezletilých

Dne 31.07. 2019 v 16:45 hod., prováděl strážník z oddělení ostrahy budov kontrolní činnost v objektu Magistrátu města Ústí nad Labem, kde si z okna všiml skupinky mladých lidí, kteří konzumovali alkohol v atriu magistrátu. Vzhledem k tomu, že strážním pojal podezření, že se jedná o osoby mladší osmnácti let, přivolal na místo hlídku strážníků, která prováděla pochůzkovou činnost na Mírovém náměstí. Hlídka na místě vyzvala přítomné k prokázání své totožnosti a z předložených občanských průkazů zjistila, že třem ze čtyř  přítomných není osmnáct let. Dále si strážníci všimli, že před nezletilými stojí na zemi čtyři čerstvě natočená piva.  Z těchto důvodů strážníci vyzvali nezletilce vyzvali k provedení dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu. Ta se ukázala u všech nezletilých jako pozitivní. Na dotaz hlídky, kde dotyční k alkoholu přišli, čtvrtý ze skupiny přiznal, že pivo kupoval v místním baru on a následně jej pak podal svým mladším kamarádům.  Tuto skutečnost všechny výše jmenované osoby potvrdily. Při zjišťování skutečného stavu věci ve zmíněném baru, barmanka  uvedla, že pivo prodávala pouze tomuto muži, který se při nákupu  prokázal občanským průkazem, že mu již bylo osmnáct  let. Po tomto zjištění bylo hlídkou dotyčnému sděleno důvodné podezření ze spáchání přestupku, kterého se dopustil tím, že podal alkohol nezletilé osobě. Po zadokumentování celé události bude tato dořešena u příslušného správního orgánu. Případ nezletilých dořeší OSPOD města Ústí nad Labem.
Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: