O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Dopravní výchova

Ve dnech 13 a 14 listopadu uspořádalo Ministerstvo dopravy – BESIP seminář k tematickému plánu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích.  Tohoto semináře se zúčastnili také preventisté naší městské police. Městská policie Ústí nad Labem zajišťuje a provádí výuku dopravní výchovy pro žáky základních škol v regionu Ústí nad Labem již od roku 2000. Výuka probíhá v areálu Dětského dopravního hřiště v Krásném Březně. Vyučujícími jsou výhradně strážníci MP ÚL, kteří jsou řádně proškoleni a mají osvědčení o absolvování seminářů Ministerstva dopravy ČR k výuce dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích. Na výuku jsou zpracovány tematické plány přípravy. Celoroční výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se uskutečňuje v odborné učebně DDH MP ÚL, a to  od listopadu do března. Ke zkvalitnění výuky velmi přispělo pořízení interaktivní tabule, kterou má naše dopravní hřiště jako první v ústeckém kraji. Výuku dopravní výchovy absolvují všichni žáci čtvrtých tříd všech základních škol na Ústecku. Během roku navštíví dětské dopravní hřiště opakovaně na 6000 dětí.  Garantem celého projektu je vedení města.Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: