O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Dopravní výchova

Dne 9. 10. 2018 preventisté Městské policie Ústí nad Labem předali ceny nejlepším žákům čtvrtých  tříd základních škol za dosažené výsledky při výuce dopravní výchovy.   Městská policie Ústí nad Labem již osmnáct let zajišťuje a provádí výuku dopravní výchovy pro žáky základních škol v regionu Ústí nad Labem.  Výuka probíhá v areálu Dětského dopravního hřiště v Krásném Březně. Vyučujícími jsou výhradně strážníci městské policie ze skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy, kteří  mají osvědčení o absolvování seminářů Ministerstva dopravy ČR k výuce dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích. Ve školním roce  2017/2018 se výuky dopravní výchovy zúčastnilo na šest tisíc dětí, a to z třiceti pěti  základních škol.  Na základě průběžných testů a závěrečných jízd na kole, podle pravidel silničního provozu na dopravním hřišti,  byly stanoveny výsledky dopravní výchovy. Nejlepší škola, třída a jednotlivci obdrželi od strážníků pohár, diplomy, drobné dárky a reflexní prvky, které do soutěže věnovalo vedení města Ústí nad Labem. V letošním roce zvítězili žáci čtvrté třídy ZŠ České Mládeže.

Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: