O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail: mp@mag-ul.cz

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Dopravní soutěž

Dne 14. 5. 2024 uspořádala v dopoledních hodinách  Městská policie Ústí nad Labem na svém dopravním hřišti okresní kolo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“. Soutěž pro cyklisty vyhlašuje Rada vlády ministra dopravy pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěž je určena dětem starším deseti let, tedy žákům čtvrtých až osmých ročníků základních škol, rozdělených do dvou věkových kategorií. Cílem této akce je přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného působení, správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu, ke snižování dopravní nehodovosti a zlepšování techniky jízdy na kole v dopravním provozu. Soutěž je rozdělena do dvou částí, kdy žáci prokazují teoretické znalosti pravidel silničního provozu a v druhé části soutěže provádí  praktická cvičení ve zvládnutí jízdy na kole v simulovaném silničním provozu. Nedílnou součástí celé akce je zvládnutí první pomoci při úrazech v dopravě. Okresního kola se zúčastnilo padesát dva žáků z osmi základních škol. Přivítání všech zúčastněných se ujal radní města Ústí nad Labem Jiří Horák, který také celý závod odstartoval.  Vítězem okresního kola v obou kategoriích se stala Základní škola E. Krásnohorské a tím postupuje do krajského kola této soutěže. Nejlepší žáci obdrželi poháry, diplomy a věcné ceny, které pro ně věnovalo vedení města. Na celou soutěž dohlížel regionální manažer Besipu.  Záštitu nad celým kláním držel primátor Statutárního města Ústí nad Labem Petr Nedvědický.Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: