O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Dětský pobytový tábor

Ve dnech 26. 5. – 31.5. 2019 uspořádala Městská policie Ústí nad Labem pobytový tábor pro děti v Holanech. Tábor se uskutečnil v rámci projektu městské policie s názvem  „MP dětem“, kterého se zúčastnili žáci, kteří  se v celoroční soutěži umístili na předních místech.  Celý podnik proběhl v malebné oblasti Českolipska, konkrétně v kempu Jachta, který je umístěn v krásném a klidném prostředí borového lesa na břehu Milčanského rybníka. Tohoto pobytového tábora se zúčastnilo třicet  vybraných žáků  ze základních a  praktických škol, které se nacházejí v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením. Celý program pobytového tábora zajišťovali strážníci ze skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy, společně  s asistenty prevence kriminality. Hlavní náplní tábora byl  zdravotnický a sportovní  výcvik a pokračování výuky právního vědomí. Další náplní byla společenská část, různé besedy a ukázky z činnosti strážníků Městské policie Ústí nad Labem. Po celou dobu pobytu probíhala sportovní „Holanská olympiáda“,  ve které  se soutěžilo mimo jiné v hodu granátem na cíl, orientačním běhu a  dalších sportovních disciplínách. Na závěr pobytu byl vyhlášen celkový vítěz. V doprovodu asistentů prevence kriminality bylo podniknuto několik výletů  po okolí Holan. Ve středu  navštívil děti primátor města Petr Nedvědický, který byl garantem celého projektu. „Oceňuji příkladnou práci městské policie, která se věnuje mládeži v sociálně vyloučených lokalitách,  a která  v tomto preventivním odvětví začala působit jako první v republice. Byli jsme tak vzorem pro ostatní města. Děti, které jsou součástí tohoto projektu, se díky výuce nedostávají do rozporu se zákonem,“ uvedl primátor Petr Nedvědický. Děti se na závěr primátorovi svěřily, že budou mít na co vzpomínat a určitě se příští rok pokusí uspět v soutěži, kterou vyhlašuje Městská policie Ústí nad Labem, a která se týká   právního vědomí a zlepšování sociálních dovedností dětí.


Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: