O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail: mp@mag-ul.cz

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Dětský den

V sobotu 8. června 2024 se v areálu vozovny Dopravního podniku města Ústí nad Labem uskutečnil Dětský den otevřených dveří, který je pořádán ve spolupráci se statutárním městem Ústí nad Labem. I v letošním roce byla připravena soutěžní stanoviště a zábavný doprovodný program. Pestrý program pro děti i dospělé doplnila stanoviště Policie ČR, městské policie, ústeckých hasičů a armády. Dále byla k vidění přehlídka vozového parku a ostatní techniky DPmÚL, prohlídka haly údržby trolejbusů, expozice pevného trakčního vedení a veřejného osvětlení, vozidlo odtahové služby atd.  Strážníci z oddělení prevence kriminality a dopravní výchovy rozvinuli mobilní dopravní hřiště a svůj prezentační stan. Na mobilním hřišti se proháněly děti na koloběžkách a v prezentačním stanu prokazovaly své  znalosti z oblasti bezpečnosti silničního provozu. 

Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: