O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Depistáž

Dne 7.9.2020 od 09.00 hodin, proběhla v obvodu Severní Terasy kontrola, zaměřená na lidi bez domova, kteří svá provizorní obydlí budují buď přímo u veřejně prospěšných zařízení nebo v jejich blízkém okolí. Na této akci spolupracovali se strážníky i  zaměstnanci ÚMO Severní Terasa, kteří zkontrolovali  devět míst, kde se bezdomovci zdržují. Při tomto preventivně bezpečnostním opatření bylo z kontrolovaným míst vykázáno pět osob, které  ke svému provizornímu bydlení využívaly veřejná prostranství, a to bez povolení příslušného úřadu.  




Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: