O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Depistáž

Dne 28.5.2020 v 10,00 hod., byla v obvodu Severní Terasy provedena opakovaně depistáž, zaměřená na lidi bez domova, kteří si svá provizorní obydlí budují u veřejně prospěšných zařízení a jejich blízkém okolí a díky tomu, že při ohřívání potravin používají otevřeného ohně, hrozí nebezpečí poničení těchto zařízení. Při tomto opatření se strážníci a pracovníci odboru sociálních věcí místního úřadu zaměřili na místa, kde se při minulé kontrole  zdržovali bezdomovci, kteří svým jednáním porušovali zákonné normy. Tato kontrola odhalila další tři nová místa, kde bezdomovci přebývají a kde bylo strážníky kontrolováno pět osob, jenž se da daném místě nacházely. Všechny osoby byly hlídkou  poučeny o jejich protiprávním jednání a poté byly strážníky z místa vykázány.Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: