O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Cyklo-běh

Dne 21.6.2022 v dopoledních hodinách proběhl v budově Magistrátu města Ústí nad Labem seminář, zabývající se drogovou problematikou. Jednalo se o 18. Ročník „cyklo – běhu za Českou republiku bez drog 2022“. Cyklo – běh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Touto akcí chce upozornit na drogovou negramotnost nejen u dětí a mládeže a v zásadě volá po zvýšení osvěty v naší zemi. I strážníci ze skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy se ve svých přednáškách věnují již po léta tomuto problému, a to hlavně na základních školách. K rozhodnutí dětí nebrat drogy, vede cesta prostřednictvím včasného pochopení, co přesně drogy jsou a co způsobují. Do této prevence spadají i akce městských strážníků a asistentů městské policie, kteří se v rámci pochůzkové činnosti věnují sběru infekčního materiálu, který na některých vytipovaných místech zůstávají po narkomanech a kde hrozí, že hrající si děti by s tímto materiálem  mohly přijít do styku. Zvláštní akcí je pak kontrola dětských pískovišť, kde pomocí detektoru kovů strážníci hledají odhozené jehly a jiný infekční materiál. Na rozdíl od jiných měst, kde tato akce probíhá celostátně jednou za rok, naši strážníci prohledávají pískoviště v katastru města  pravidelně celoročně. Vzhledem k tomu, že na našem území se nachází celkem 73 pískovišť, nemají strážníci o práci nouzi a detektor kovů je hojně využíván. Semináře a setkání s protidrogovými týmy se zúčastnil i primátor Petr Nedvědický: „Osvěta o drogové problematice je skutečně potřeba, obzvlášť v našem městě. Jsem proto rád, že takové akce probíhají, a doufám, že se jim podaří vytyčené cíle co nejvíce naplňovat,“ uvedl.Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: