O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Bezdomovci

Bezdomovci jsou v mnoha městech výrazným problémem. Svým chováním obtěžují své okolí a v některých případech jsou aktéry trestné, popřípadě přestupkové činnosti. Svá provizorní obydlí si budují na veřejných prostranstvích nebo u veřejně prospěšných zařízeních, kde hrozí nebezpečí, že takovéto zařízení poškodí, hlavně při ohřívání potravin, kdy používají otevřeného ohně. V období silných mrazů se pak tito lidé nezřídka stahují do bytových domů, kde přespávají ve sklepích nebo za výtahy a obyvatelé těchto domů následně volají městské strážníky aby tyto věci řešili.  I když je každý člověk svobodný a sám rozhoduje o tom, jak a kde bude přespávat, může takové rozhodnutí skončit újmou na zdraví, obzvlášť ve dnech, kdy venkovní teplota klesá pod bod mrazu. Je povinností strážníka na takováto rizika dotyčného upozornit a pokusit se ho přesvědčit, aby do takového jednání upustil. Z těchto důvodů provádí městská policie preventivně bezpečnostní akce, zaměřené na lidi bez domova, kteří nevyužívají charitativních zařízení, spí na lavičkách nebo v různých provizorních přístřešcích  a vystavují se během noci podchlazení. Poslední opatření tohoto druhu proběhlo včera, kdy strážníci společně s pracovníky charity procházeli lokality města a mapovali místa, kde se lidé bez domova zdržují. Jak před samotnou  akcí uvedl primátor města Petr Nedvědický: „Musíme prostřednictvím  městské policie poradit lidem bez přístřeší, aby se v zimním období uchýlili do sociálních zařízení, která jsou k tomu určena. Je třeba předejít zbytečným zdravotním komplikacím a následným problémům“. Při této kontrole byly bezdomovcům poskytnuty informace, kam a na koho se mohou obrátit v situacích, kdy nemají co jíst nebo nemají kde spát. Pracovníci charity poskytli lidem bez domova drobnou potravinovou pomoc. Ne všichni oslovení ale tuto nabídku akceptují. Velkým problémem z minulosti byla podmínka, která zakazuje navštívit charitativní zařízení v podnapilém stavu, ale to už je na  svobodné rozhodnutí každého jednotlivce .
Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: